Sẵn sàng trải nghiệm

Giải pháp tối ưu

Xây dựng toàn diện

Cùng quản lý khách sạn với giải pháp Cloud ERP toàn diện

Pricing
Báo cáo chi tiết
Booking engine
Chiến dịch Marketing
Quản lý chuỗi cơ sở
Quản lý buồng phòng
CRM, BI, POS
Kế toán
Quản lý kho
House keepers
Khai báo lưu trú
Quản lý nhân sự

Tính năng tùy chọn giá linh hoạt

Thay đổi dễ dàng

Khách sạn luôn có nhiều loại mã giá cho từng loại phòng. Các loại giá phòng thường tương ứng với các loại phòng có sẵn để bán trong khách sạn.

Tùy chỉnh linh hoạt

Giá phòng và mã giá cũng có thể thay đổi tùy theo các tính năng phòng có sẵn như kích thước phòng, vị trí, tầm nhìn, trang trí nội thất, trang trí, v.v.

Rack rate

Là mức giá Tiêu chuẩn hoặc Giá công bố được xác định bởi ban quản lý khách sạn cho một loại / loại phòng cụ thể.

Xây dựng chiến dịch Marketing tổng thể tinh gọn

1. Email Marketing

Tích hợp MailChimp và Dotdigital giúp cải thiện việc tiếp cận khách hàng trong các chiến dịch email marketing của mình và quảng cáo các ưu đãi đặc biệt để khuyến khích họ quay trở lại đặt phòng tại khách sạn.

2. Promotion

Tri ân khách hàng bằng những khuyến mại đặc biệt thông qua tính năng tích hợp Marketing của Simhotel

3. Lịch sử

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing tổng thể qua tính năng lịch sử để cải thiện các hoạt động marketing trong tương lai

Báo cáo tình hình kinh doanh

Hệ thống báo cáo của Simhotel được tích hợp Power B.I (Business Intelligence) để giúp Người dùng dự báo kết quả doanh thu trong tương lai và tối ưu chiến lược kinh doanh.
Trực quan hóa dữ liệu (Data visualization)

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khách nhau cho mục đích lập báo cáo và trình bày dữ liệu trực quan.

Quản lý thu chi khi giao ca

Nắm bắt tình hình thu chi của từng nhân viên khi kết thúc ca trực của mình.

Quản lý doanh thu

Báo cáo chi tiết dòng tiền của khách sạn ở bất kỳ khoảng thời gian tùy chọn nào.

Tối ưu hóa quy trình quản lý khách sạn với giải pháp Cloud ERP

Dùng thử
Tìm hiểu thêm về Simhotel!